Parafia Poczesna | Bądź jak Król
18868
post-template-default,single,single-post,postid-18868,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Bądź jak Król

Bądź jak Król

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie ,,BĄDŹ JAK KRÓL!” związanym ze zbliżającą się Uroczystością Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli 🙂
– Konkurs internetowy na najciekawsze przebranie za jednego z trzech króli: Kacpra, Melchiora lub Baltazara
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR: Parafia Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej;
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poczesna;
2. Aby wziąć udział w konkursie należy przebrać się za jednego z trzech króli: Kacpra, Melchiora lub Baltazara.
3. Należy wykonać zdjęcie przebranego uczestnika konkursu (zdjęcie wykonane przez rodzica lub opiekuna z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka) i wysłać na adres mailowy: badzjakkrol@gmail.com
4. Prace nadsyłać można do 4 stycznia (poniedziałek) 2021 r. do godz. 12.00. Zdjęcia wysłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie;
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana 5 stycznia (wtorek) 2021 r. około godziny 19.00 przez Ks. Michała Pierzchałę na Facebooku;
7. Nagrody będzie można odebrać po Mszy świętej o godz. 12.00 – 6 stycznia (środa – Święto Trzech Króli)
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
8. Wysłanie zdjęcia jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację w środkach masowego przekazu (Internet, facebook, itd., itp). Z chwilą nadesłania prac konkursowych uczestnicy konkursu przenoszą na Parafię Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
9. Po upływie terminu konkursu, Jury przyzna uczestnikom nagrody rzeczowe za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca. Jury ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób wręczenia lub dostarczenia nagród podamy po ogłoszeniu wyników.
10. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany.
12. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
13. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Parafii Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej.