Parafia Poczesna | Konkurs dla dzieci
18879
post-template-default,single,single-post,postid-18879,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Konkurs dla dzieci

Konkurs dla dzieci

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie 🙂

REGULAMIN KONKURSU internetowego dla dzieci i młodzieży na ilustrację pt. Święto Matki Boskiej Gromnicznej w Mojej Parafii
(Święto Ofiarowania Pańskiego)

ORGANIZATOR: Parafia Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej;

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poczesna;

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ilustrację nawiązującą do hasła konkursu;

3. Zdjęcie pracy (wykonane przez rodzica lub opiekuna z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka) prosimy wysłać na adres mailowy:parafiapoczesnakonkursy@gmail.com (jeśli istnieje taka możliwość – prosimy o dodatkowe zdjęcie uczestnika wraz z pracą);

4. Prace nadsyłać można do 31 stycznia (niedziela) 2021 r. do godz. 19.00. Zdjęcia wysłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie;

6. Informacja o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród zostanie podana 1 lutego (poniedziałek) 2021 r. około godziny 19.00 przez Ks. Michała Pierzchałę na Facebooku;

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
7. Wysłanie zdjęcia jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację w środkach masowego przekazu (Internet, facebook, itd., itp). Z chwilą nadesłania prac konkursowych uczestnicy konkursu przenoszą na Parafię Św. JanaChrzciciela w Poczesnej nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

8. Po upływie terminu konkursu, Jury przyzna uczestnikom nagrody rzeczowe za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca. Jury ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób wręczenia lub dostarczenia nagród podamy po ogłoszeniu wyników;
9. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany;
11. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
12. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej