Parafia Poczesna | ŚWIĘTY JÓZEF PLASTELINĄ MALOWANY
18901
post-template-default,single,single-post,postid-18901,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ŚWIĘTY JÓZEF PLASTELINĄ MALOWANY

ŚWIĘTY JÓZEF PLASTELINĄ MALOWANY

Ogłaszamy i zapraszamy do udziału w konkursie internetowym dla dzieci i młodzieży pt. ŚWIĘTY JÓZEF PLASTELINĄ MALOWANY
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR: Parafia Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej;
Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poczesna;
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę nawiązującą do postaci Św. Józefa;
Zdjęcie pracy (wykonane przez rodzica lub opiekuna z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka) prosimy wysłać na adres mailowy: parafiapoczesnakonkursy@gmail.com(jeśli istnieje taka możliwość – prosimy o dodatkowe zdjęcie uczestnika wraz z pracą);
Prace nadsyłać można do 16 marca (wtorek) 2021 r. do godz. 20.00. Zdjęcia wysłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę.
Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie;
Informacja o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród zostanie podana 18 marca (czwartek) 2021 r. około godziny 19.00 przez Ks. Michała Pierzchałę na Facebooku;
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
Wysłanie zdjęcia jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację w środkach masowego przekazu (Internet, facebook, itd., itp). Z chwilą nadesłania prac konkursowych uczestnicy konkursu przenoszą na Parafię Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
Po upływie terminu konkursu, Jury przyzna uczestnikom nagrody rzeczowe za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca. Jury ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób wręczenia lub dostarczenia nagród podamy po ogłoszeniu wyników;
Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany;
Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej.