Parafia Poczesna | Bierzmowanie
16113
page-template-default,page,page-id-16113,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Bierzmowanie

Bierzmowanie
BIERZMOWANIE – jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Katolickiego. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, który to, ma prowadzić nas do jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem.

 

Pismo święte a Sakrament Bierzmowania.

Najwięcej na temat tego sakramentu możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Czytamy tam m.in.

– Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 17).

– A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. (Dz 9, 6).

– Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». (Dz 9, 17).

 

Nazwa.

W języku polskim słowo: bierzmowanie wywodzi się od staropolskiego wyrazu bierzmo, które oznacza belkę, podtrzymującą strop domu. Odnosząc do do życia duchowego oznacza, iż Sakrament Bierzmowania ma być fundamentem na którym budujemy naszą wiarę oraz nieustannie ją pielęgnujemy i podtrzymujemy.  

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK, 1316).
Bierzmowanie udoskonala łaskę Sakramentu Chrztu Świętego: jest to sakrament dający Ducha Świętego, aby: 

– głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,

– ściślej wszczepić w Chrystusa,

– umocnić naszą więź z Kościołem,

– włączyć nas bardziej w misje Kościoła i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.